Sim Docomo có số nghe gọi miễn phí dưới 5 phút 1G, 3G, 5G, 7G, 10G, 20G, 25G

6.000¥ Từ: 4.000¥

Thanh toán online | Miễn phí giao hàng thu tiền

Xóa
Gọi tư vấn: 05068814964 | Chat với tư vấn viên
Đăng ký tư vấn

Nghe gọi miễn phí dưới 5 phút

Trên 5 phút

Gọi điện 20 yên /1 phút
Nhắn tin 5 yên /70 ký tự
Dùng cho máy quốc tế, trừ docomo nợ mạng

Nhà cung cấp Data Cước full tax / tháng Khuyến mại Đặt cọc Hòa mạng Ghi chú
Docomo 1G 1980
Tháng đầu free data
3000 3000

Phí ban đầu trả 3 sen hòa mạng, free ship, cước đóng ngày 20-25 hàng tháng tại combini hoặc chuyển khoản.

Nghe gọi miễn phí dưới 5 phút

Trên 5 phút

Sim nghe gọi cộng thêm 200 yên vào cước hàng tháng
Gọi điện 20 yên /1 phút
Nhắn tin 5 yên /70 ký tự
Dùng cho máy quốc tế, trừ docomo nợ mạng

Docomo 3G 2300 3000 3000
Docomo 5G 2500 3000 3000
Docomo 7G 2800 3000 3000
Docomo 10G 3300 3000 3000
Docomo 20G 3600 3000 3000
Docomo 25G 4000 3000 3000
05068691077